Vad har hänt med landets demokrati?

Partiet Lag och rättvisa tog över – då kom förändringen.