”Uppgifterna saknar stöd”

Externa utredningens slutsats stämmer.