Tyfonen Lekima kräver fler dödsfall i ännu en kinesisk provins

Tyfonen Lekima har fortsatt norrut i Kina med svagare vindar men fortsatt stora regnmängder med översvämningar som följd, bland annat i provinsen Shandong. Dödssiffran har nu höjts till 44.