Surrogat blev utvägen till ett gemensamt barn

– Vi hade en dröm och detta var till sist vårt enda alternativ, säger Ida Johansson om valet att skaffa barn via surrogatarrangemang.