Stora brister i försvaret – hål på 33 miljarder

Bristerna större än vad som tidigare varit känt • ”Det är oerhört allvarligt.”

Soldater med artilleripjäsen Archer i bakgrunden under övningen Aurora 2017. Ammunition och granater som förbrukats har inte kunnat återanskaffas.