Stockholmstestet vecka 6

Eva-Karin Gyllenberg ställer fem frågor om Stockholm.