Stockholmstestet vecka 37

Eva-Karin Gyllenberg ställer fem frågor om Stockholm.