Staten måste säkerställa mobiltäckningen

Mobiltelefonin är i dag viktig för deltagandet i demokratin.