Så vet du om du är för sträng mot ditt barn

Psykologen: Där går gränsen – ditt barn påverkas negativt.