Så ”snäll” ska en bra förälder vara

Fem principer för att bygga en bra relation med ditt barn • Gör så om du blir arg.

”En förälders allra viktigaste uppgift är att se till barnets säkerhet och trygghet”, säger Malin Broberg, professor i psykologi vid Göteborgs universitet.