Så blir filmsuccéer till teater

Numera är det vanligare att populära eller klassiska filmer blir teater.