De vill sprida hopp till unga som mår dåligt

”Finns en vardagsångest hos unga som sällan tas upp”

Ida Höckerstrand (till vänster) och Sofie Hallberg startade Ångestpodden. ”Vi vill ge hopp och visa att livet inte är över för att man mår dåligt”, säger Sofie Hallberg.