Ovaccinerade ska sätta upp en röd flagga

Barn väntar på att vaccineras mot mässling i Apia i Samoa.