Nutidstestet vecka 48

Pressade världsledare, hotade djur och en skiddrottning figurerar i veckans nutidstest.

Vad heter Augustpristagaren som skrev ”Osebol”?