Nutidstestet vecka 40

Skolbetyg, kursplaner, bakläxa och två stavfel – det är skoltema i veckans Nutidstest.

Skolfrågor präglar veckans Nutidstest.