Mycket blir annorlunda i år

Externa ledamöter deltar i presentationen.

Dörren i Stora börssalen i Börshuset