Moskéskjutningen – det har hänt

Det vet vi om fallet i Bærum.