Mobilen stör eleverna – var 18:e sekund

Klassen fick över 2.100 notiser på en halvtimme.