Mattias Svensson: Framtiden är här, men fienderna vann