Magnus Bremmer: Skärmpsykologen är ett digitalt tecken i tiden