Lisa Magnusson: Att inte vara kunglig är alltså att vara fri?