Levnadsvanor som kan påverka risk för cancer

Livsstilsfaktorer bakom tre av tio cancerfall • Här är tolv livsregler för att minska risken.