Kraftig ökning av fetma hos pojkar

”Vi måste göra riktade insatser i kommuner med hög förekomst av övervikt och fetma”, säger professor Liselotte Schäfer Elinder.