Kontorsmaterial blir visir på sjukhus

Bristen fick Södersjukhuset att använda bland annat OH-papper.

Maria Stockhaus och hennes kolleger hittade 1000 OH-film i sjukhusets förråd. Tillsammans med en donation på 500 stycken från en privatperson omvandlades dessa till 1 463 ansiktsvisir.