Johan Croneman: Greta Thunberg visar stort mod och pekar inte finger åt någon