Iryna utvisas – ska söka nåd hos regeringen

Iryna ska tvingas lämna landet.