Insändare. Svar: ”Oproblematiskt om ’dom’ betyder olika saker”

Ord som stavas och låter likadant finns redan i det svenska tal- och skriftspråket.

En reform som ersätter ’de’ och ’dem’ med ’dom’ i skriftspråket skulle vara oproblematisk ur begriplighetssynpunkt, anser insändarskribenten, eftersom det redan finns ord som stavas och låter likadant i svenskan.