Insändare. Svar: ”Använd ’dom’ så mycket ni vill, även i skrift”

Det finns många ord som har två eller ännu fler betydelser i vårt språk. Använd dom så mycket ni vill, även i skrift, skriver Lars…

Undervisning i svenska. Det borde bli fritt fram för elever och andra att använda ’dom’ i stället för ’de’ och ’dem’ i skriftspråket, anser insändarskribenten.