Insändare. ”Inför flera års karenstid för lobbyister i regeringskansliet”

Svängdörrarna mellan inflytelserika organisationer, företag och politiken måste tas bort.

Lotta Edholm (L) gick direkt ifrån styrelsen i friskolekoncernen Tellusgruppen till utbildningsministerposten. Den sortens sidbyten från lobbyist till lagstiftare borde omöjliggöras med fleråriga karensperioder, anser insändarskribenten.