Ingmar Nevéus: Trumps utspel om Grönland del i ett maktspel