Gav Trump fingret och förlorade jobbet

Här ger Juli Briskman Trumps kortege fingret.