Frågan om förbud skapar nytt ”vi och de”

Lidingös invånare splittrade i frågan om tiggeriförbud.