”Föräldrar och elever luras”

Nu krävs en förändring, anser engelsklärare.