Facket: Strejkande hotas med uppsägning

Flera uppgifter om strejkbryteri i konflikten.