Expertens 5 punkter: Så är en bra förälder

”En förälders allra viktigaste uppgift är att se till barnets säkerhet och trygghet”, säger Malin Broberg, professor i psykologi vid Göteborgs universitet.