Domstol förbjuder Trump att blockera Twitterföljare

Donald Trump har gjort sig skyldig till kränkning av USA:s konstitution när han blockerat personer, vars åsikter han ogillar, från sitt Twitterkonto. Det slog en federal appellationsdomstol i New York fast på tisdagen.

En appellationsdomstol slår fast att den twitterblockerande Donald Trump gör sig skyldig till kränkning av USA:s konstitution.