De lämnade tryggheten för grön skola på Bali

Familjen McAllister lever sedan ett år på Bali • ”Vi ville skaka om familjen.”