Datainspektionen granskar Statens servicecenter

Datainspektionen ska granska Statens servicecenter efter att de har tagit emot flera anmälningar om…