Kritik mot planerna på höghastighetståg

Kostnaden för en satsning på höghastighetståg i Sverige är enligt Trafikverket beräkningar 230 miljarder kronor.   – Det är en olönsam affär för samhället och klimateffekten är mycket liten, säger Maria Börjesson, professor vid Statens väg- och transportinstitut.

Japanska höghastighetståget Shinkansen.