Avtal gick till bolag där konsult hade nära vän

Revisorer pekar ut konsult i SL:s projektgrupp för upprustning av t-banan som jävig.