Allegat, narkomani och gallsprängd – vad betyder orden?