Alexandra Urisman Otto: Det kan vara så att ingen är juridiskt ansvarig.