3-åring dog efter flytt till biologiska mamman

Flickans biträde stödde flytten – socialnämnden stred för att barnet skulle bo kvar i fosterhem.